Compatibility Pack for the Office system 12.0.6612.1000

Compatibility Pack for the Office system 12.0.6612.1000

Microsoft – Freeware
ra khỏi 44 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Microsoft đã thêm mới định dạng tập tin vào Microsoft Office Word, Excel và PowerPoint 2007 để giảm kích thước, cải thiện an ninh và độ tin cậy, và tăng cường tích hợp với nguồn bên ngoài. Để giúp đảm bảo rằng bạn có thể trao đổi tài liệu giữa các phiên bản Microsoft Office, Microsoft đã phát triển một gói khả năng tương thích cho các Office Word, Office Excel, và Office PowerPoint 2007 tập tin định dạng.

Định dạng XML mở mở ra một kỷ nguyên mới của sự cởi mở và minh bạch cho Word, Excel và PowerPoint. Nhà phát triển giải pháp có thể tận dụng lợi thế của một loạt các mới tích hợp cơ hội để kết nối tài liệu với nguồn quan trọng của thông tin.

Bằng cách cài đặt các gói tương thích bên của Microsoft Office XP, hoặc Office 2003, bạn sẽ có thể mở, chỉnh sửa, lưu, và tạo tập tin sử dụng định các mở XML dạng mới để hệ thống Microsoft Office 2007. Office 2000 người dùng, cũng như người dùng Windows 2000 SP4 và sau này, có thể chuyển đổi định dạng XML mở để định dạng tập tin nhị phân từ trong Windows Explorer.

Tổng quan

Compatibility Pack for the Office system là một Freeware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.152 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Compatibility Pack for the Office system là 12.0.6612.1000, phát hành vào ngày 22/06/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 12.0.6612.1000, được sử dụng bởi 41 % trong tất cả các cài đặt.

Compatibility Pack for the Office system đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Compatibility Pack for the Office system đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Compatibility Pack for the Office system!

Cài đặt

người sử dụng 5.152 UpdateStar có Compatibility Pack for the Office system cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản